In het eerste telefonische contact wordt er gekeken of Uw Metgezel kan voldoen aan uw verwachtingen. Daarna volgt een persoonlijke en geheel vrijblijvende kennismaking, thuis of op een locatie naar wens. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

De eerste kennismaking is van groot belang om uit te vinden of er een klik is en zo ja, wat Uw Metgezel voor u kan betekenen. Er wordt eerst een prijsopgave gemaakt al naar gelang uw wensen. Indien u akkoord bent, worden de afspraken met betrekking tot de invulling van uw wensen en de tarieven op papier gezet.

Particuliere zorg zoals door Uw Metgezel wordt aangeboden, betaalt u uit eigen middelen of uit uw PGB indien u dit heeft.Uw ziektekostenverzekering kan een vergoeding betalen voor respijtzorg. U kunt dit navragen bij uw verzekering.

Uitgesloten van de dienstverlening van Uw Metgezel zijn:

  • Huishoudelijk werk/poetswerk
  • verpleging of lichamelijke verzorging