Uw Metgezel heeft de grootst mogelijke zorg besteed aan de ontwikkeling en samenstelling van deze website. Uw Metgezel aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de informatie op deze website.

De persoonsgegevens van de Uw Metgezel-bedrijven zijn in deze website verwerkt in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Tegen deze verwerking kan het betreffende bedrijf (zijnde een natuurlijke persoon) verzet aantekenen bij Uw Metgezel.

Uw Metgezel is op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe of indirecte schade, hoe dan ook ontstaan, door gebruik van informatie die op deze website beschikbaar is.

Uw Metgezel houdt zich het recht voor om de inhoud van deze site aan te passen of te verwijderen.

Niets van deze website, tekst, afbeeldingen of bestanden, mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, in welke vorm dan ook, en mag niet worden opgeslagen in een geautomatiseerd bestand zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uw Metgezel.

Alle auteursrechten behoren toe aan en zijn verkregen door Uw Metgezel.